torsdag 22 november 2012

Var bor lilla råtta ?


Antalet möss och råttor blir bara fler och fler på Göteborgs gator. En av anledningar är den mild hösten.

Gnagarna trivs som bäst i ytterområden med nära till åkermark. Men nedskräpning och bristande sophantering gör att de blir ett allt vanligare inslag i stadsmiljön.
Råttorna och mössen beräknas kosta samhället flera miljoner kronor om året. Inte minst råttorna som kan gnaga på nästan allt och förstöra byggnader, orsaka bränder och kortslutningar.
De kan också vara spridare av sjukdomar som exempelvis harpest, salmonella, sorkfeber och borrelia.

Visste du att ...
... Råttor kan klättra på insidan av ett lodrätt avloppsrör – flera våningar.
... Möss kommer in i hål på 0,6 centimeter (ungefär som diametern på en penna). Råttor tar sig igenom hål som är cirka 2 centimeter.
... Råttornas och mössens tänder växer hela tiden och de måste därför gnaga ner dem.
... Råttor kan falla flera meter utan att skada sig.
... Råttor är duktiga simmare och kan vara under vatten i fem minuter. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar